Chậu rửa mặt đặt bàn đá INAX L294V

1,700,000

<table style=”height: 103px; width: 329px;”>
<tbody>
<tr>
<td style=”width: 160px; text-align: center;”>Hãng sản xuất</td>
<td style=”width: 157px; text-align: center;”>INAX</td>
</tr>
<tr>
<td style=”width: 160px; text-align: center;”>Sản xuất tại</td>
<td style=”width: 157px; text-align: center;”>Việt Nam</td>
</tr>
<tr>
<td style=”width: 160px; text-align: center;”>Màu sắc</td>
<td style=”width: 157px; text-align: center;”>Trắng</td>
</tr>
<tr>
<td style=”width: 160px; text-align: center;”>Tình trạng hàng</td>
<td style=”width: 157px; text-align: center;”>Còn hàng</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;