Chậu đặt bàn CAESAR

CAESAR Lavabô Trang Trí LF5240

1,660,000

Chậu rửa treo tường

CAESAR Lavabô Trang Trí LF5258

1,500,000